Tarief behandelcodes

 

C003 Probleemgericht consult € 25.27

 

C014 Pocketregistratie € 39.90

 

C015 Parodontiumregistratie € 79.79

 

C001 Intake € 50.54

 

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie € 14.91 per 5 minuten

 

M02 Consult voor evaluatie van preventie € 14.91 per 5 minuten

 

M03 Gebitsreiniging € 14.91 per 5 minuten

 

A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 16.62

 

T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 192.83

 

T021 Grondig reinigen wortel, complex 1 element € 35.91

 

T022 Grondig reinigen wortel, standaard 1 element € 26.60

 

T032 Herbeoordeling met parodontiumstatus,

       na initiële tandvleesbehandeling € 119.69

 

T033 bespreken vervolg traject na evaluatie of herbeoordeling € 73.14

 

T042 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling

        door een mondhygiënist € 101.07

 

T043 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling

        door een mondhygiënist € 134.32

 

T161 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van

        tandvleesbehandeling € 46.55

Opbouw behandelcodes

 

De behandelingen bestaan uit 1e consult. Tijdens de eerste afspraak wordt allereerst de algemene gezondheid doorgenomen via een gezondheidsvragenlijst en er wordt gekeken naar bijzonderheden in de mond, de gezondheid van het tandvlees en gebit en de manier van schoonhouden van de mond. Vervolgens wordt er afhankelijk van de situatie een parodontiumstatus gemaakt. Aan de hand daarvan wordt er een behandelplan en begroting opgesteld en deze met u besproken. Op verzoek geven wij u een begroting van de kosten. Een parodontiumstatus geeft de conditie van het tandvlees rondom alle tanden en kiezen weer. Met een pocketsonde wordt deze ruimte opgemeten. Pockets zijn de ongezonde, verdiepte ruimtes tussen tand en tandvlees. In het algemeen geven pockets aanleiding tot ontstekingen.

Na deze eerste afspraak worden met u zonodig nieuwe afspraken gemaakt voor verdere behandeling. Het aantal en duur van deze afspraken is afhankelijk van de problemen in de mond. Deze vervolgbehandelingen bestaan uit het verwijderen van plak, tandsteen en aanslag, zowel onder als boven het tandvlees zonodig met verdoving, het polijsten van tanden en kiezen, het geven van instructies, zonodig afnemen van een bacteriële kweek en eventueel andere handelingen die nodig zijn ten behoeve van uw gebit of tandvlees.

ALLE BEHANDELINGEN ZULLEN WORDEN UITGEVOERD DOOR GEDIPLOMEERDE MONDHYGIËNISTEN

 

WIJ BEHANDELEN MIDDELS HIGHTECH LASERTECHNOLOGIE, HIERIN ZIJN WIJ UNIEK IN APELDOORN EN OMSTREKEN